Biesbosch en Haringvlietsluizen

Vanaf 1985 zijn we als werkgroep Biesbosch betrokken bij de totstandkoming van het Nationaal Park De Biesbosch en het vervolg.

We leidden de eerste tachtig IVN-Biesboschnatuurgidsen op, namen deel aan het Natuurbeschermingsplatform Biesbosch, de projectgroep Voorlichting en Educatie, de Gebruikersraad, de klankbordgroep Noordwaard, namen het initiatief tot vaarwandeltochten en adviseerden en hielpen waar we maar konden.

Ter bezinning op inrichting en beheer publiceerden we het artikel

“Nationaal Park de Biesbosch, een samenspel van onzekerheden en mogelijkheden”, De Levende Natuur nr. 93-3, 1992.

Het mocht niet baten en op oneigenlijke gronden, op basis van het streefdoel zoetwatergetijdengebied, werd de Biesbosch een Nationaal Park.

Voor ons reden om met het oog op de beloofde evaluatie in 2004 om een speciale uitgave te publiceren onder de naam

“Nationaal Park de Biesbosch en de Haringvlietsluizen”, thema-uitgave De Roerdomp nr. 1 1999

De evaluatie heeft helaas nooit plaatgevonden en wat de Zuiderklip, het hart van de Brabantse Biesbosch, betreft hebben zowel Dienst Landelijk Gebied als beheerder Staatsbosbeheer op een bedenkelijke wijze hun plannen doorgedrukt.

Dat neemt niet weg dat onze uitgave die u via onderstaande link kunt inzien, nog altijd van actuele waarde kan zijn voor de Biesbosch.

De Biesbosch en de Haringvlietsluizen