Het landelijk rivierwaterbeheer en de

Biesbosch

Bij hoge rivierafvoeren ligt de Biesbosch op de overgang van waterafvoer naar noodberging. Stagnatie van doorstroming in het Hollandsch Diep kan er dan een ramp veroorzaken. Dit geeft de overstromingsrisicokaart van Nederland aan.
Het artikel in BN/De Stem van P. de Schipper "Dongemondregio diep onder water bij overstroming" van 26 november 2008 maakt dit probleem duidelijk.

In "Zoete rivierstroom moet halfzoute deltameren weer tot leven brengen" van 5 december 2008 illustreert hij onze oplossing. Met een andere inrichting van de Zeeuwse delta is overstroming van onze regio te voorkomen, maar de beschikbaarheid van zoet water blijkt een beperkende factor.

Daarom hebben we de samenhang van de zoetwaterafvoeren van het IJsselmeer, de Zeeuwse Delta en de Nieuwe Waterweg in onze adviezen betrokken.
In oktober 2008 publiceerden we enkele artikelen in Perspectief en deden we een voorstel voor de herinrichting van de Zeeuwse Delta. In november 2008 volgde een inrichtingsvoorstel voor de Afsluitdijk en tenslotte stellen we een zeesluis in de Nieuwe Waterweg voor.
Bij integrale planvorming valt nu eenmaal niet te ontkomen aan het over de grenzen kijken van ons aandachtsgebied de Biesbosch.
Omdat een en ander buiten het werkgebied van onze vereniging valt hebben we verschillende malen op persoonlijke titel gepubliceerd.
De vele inspraak heeft nauwelijks invloed gehad op het Nationaal Waterplan in 2009. De vraag blijft wat uiteindelijk nog meegenomen wordt.

Wil Borm en Cor Huijgens

 

Voor aanvullende informatie kunt u het interview van TV-extra Kierbesluit - waterbeheer bekijken op Youtube.