De toekomst van de Oosterschelde

Zeeland wil de eerste klimaatbestendige regio ter wereld worden.
Klimaatverandering vraagt nu al om meer zoetwatervoorraad, extra berging voor rivierwaterveiligheid en het tegengaan van verzilting. Vervolgens is bij toenemende zeespiegelstijging een sterke en duurzame bescherming aan de kustzijde gewenst.
Wat betekent dit tezamen voor de Oosterschelde en de stormvloedkering?

Dat leest u in

Een veilige en leefbare toekomst voor de Oosterschelde