Uitdiepen Nieuwe Waterweg

bedreigt zoetwatervoorziening

18 november 2013 WATERFORUM DISCUSSIEFORUM

Tijdens het 4e Nationaal Deltacongres te Utrecht presenteerde de gemeente Rotterdam het plan om de Nieuwe Waterweg uit te diepen. De vraag is waarom?
De 1e en 2e Maasvlakte zijn toch voor de diepgaande schepen? Of is het puur voor het image van Rotterdam om een paar grote cruiseschepen de binnenstad binnen te halen? Waar liggen de prioriteiten eigenlijk in Nederland? Land- en tuinbouw, watervoorziening voor de procesindustrie en landelijke energievoorziening komen in gevaarlijk vaarwater.

Woekeren met water
Nederland loost het merendeel van het zoete water via de Nieuwe Waterweg ongebruikt in zee. Zolang de grote rivieren voldoende water aanleveren is dat geen probleem. Op dit moment is het beleid dat bij een lage afvoer van de Rijn bij 1700 m³ per seconde de opening van de Haringvlietsluizen wordt beperkt en bij 1100 m³ per seconde geheel wordt gesloten. Alle waterschappen woekeren dan met enkele m³ per seconde om hun gebied niet te laten verzilten. Met recht is er nu sprake van kostbaar water naar de zee dragen.

Een rampscenario dreigt
In de nabije toekomst moeten we ernstig rekening houden met grotere grilligheden in het weer nals gevolg van klimaatverandering. Het kan zomaar gebeuren dat in droge perioden de Rijn een zeer lage afvoer heeft van rond de 700 m³ per seconde of minder. Dan is de huidige open verbinding met zee via de Nieuwe Waterweg een groot probleem, omdat we met het beetje water dat de Rijn dan aanlevert, het zout in de Nieuwe Waterweg moeten zien terug te dringen met zoet water. Het Westland en de Randstad dreigen snel te verzilten in die situatie. De procesindustrie en elektriciteitcentrales moeten de productie beperken. Een waar economisch rampscenario dreigt.
Deskundigen zijn aan het puzzelen of we de zout-indring kunnen beperken met een open Nieuwe Waterweg. Een luchtbellenscherm? Lijkt wel leuk maar het zal een energieverslindende operatie worden en of het zal werken is maar de vraag. Een nieuwe 'Fyra' ligt op de loer.

Waar blijft realiteitszin?
Met name de land- en tuinbouw onderkennen dit mogelijke probleem.
Maar ook de industrie, die veel 'zoutloos water' nodig heeft begint zich grote zorgen te maken. Bestuurders maken zich met recht zorgen als de energievoorziening in het geding komt. Wie krijgt dan voorrang?

In plaats van te zoeken naar een duurzame klimaatbestendige oplossing komt Rotterdam vrolijk met het voorstel om de Nieuwe Waterweg uit te diepen. Op welke planeet leven de bestuurders van Rotterdam eigenlijk?

Cor Huijgens en Martien Boelaars

Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer november 2013.