Een wereldwijd deltadilemma;

vluchten of blijven?

Nederland moet zich voorbereiden op grote structurele beschermingsmaatregelen tegen zeespiegelstijging. Financieel kunnen wij ons dat veroorloven. Maar hoe zit dat bij minder draagkrachtige delta’s in de wereld en hoe kan Nederland daar een bijdrage aan leveren?

Klik hier voor het artikel.

 

Het Nederlandse watersyteem over honderd jaar

Medewerkers van de Wageningen Universiteit durfden het anno 2020 aan om een kaart van het hoofdwatersysteem te schetsen, zoals het zou kunnen zijn over honderd jaar in 2120.

Is het een visie, een utopie of een grabbelton van ideeën?

Waterforum legde de kaart voor aan waterhuishoudingdeskundigen en tekende enkele opmerkelijke bevindingen op. "Waar zijn de mensen?" "Zout hoort in zee!"

Matthijs Kok (TU Delft), Jos van Alphen (staf deltacommissaris) en Wil Borm (Adviesgroep Borm & Huijgens) geven commentaar op de kaart 2120.

U leest het via deze link op pagina 17 t/m 20.