Aandacht voor de Westerschelde Beschouwingen van ir. Wil Lases

 

 

 

 

Aandacht voor de Westerschelde

Voor de Westerschelde was 2022 een rampjaar waarin de Hedwigepolder werd vernietigd en vervolgens blootgesteld aan het meest vervuilde rivierwater dat richting Noordzee stroomt. Ook de compleet verkeerde beeldvorming van de Westerschelde als estuarium en tal van drogredenaties over vermeend natuurherstel en het kost wat kost streven naar wensnatuur maken dat waterloopkundig ingenieur Wil Lases in 2023 opnieuw aandacht voor de Westerschelde vraagt.

Lees hier: Aandacht voor de Westerschelde