De mythe van zout

Zo'n veertig jaar lang, tot op de dag van vandaag, geldt in Zeeland een waterbeleid van zout houden en verzilten. Vanwege klimaatverandering zal men dit beleid drastisch moeten wijzigen. Met het nog langer vasthouden van zout wordt de leefbaarheid van de provincie Zeeland bij zeespiegelstijging een groot probleem.

Verzoeting van het Grevelingenmeer levert in hoge mate een bijdrage aan het gestelde doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water om Zeeland weerbaar te maken tegen zoetwatertekorten.

De Staten van Zeeland hebben dan ook met ruime meerderheid een amendement aangenomen om richting toekomst alle opties voor zoetwatervoorziening open te houden. We vertrouwen er op dat de Staten van Zeeland en het Deltaprogramma zich laten adviseren door vakmensen en wetenschappers.

Samengevat biedt verzoeting naast waterveiligheid:
• Blijvend voldoende en goedkoop zoet water
• Tegengaan van grondwaterverzilting
• Een noodzakelijke buffer voor opvang van overtollig rivierwater
• Toename van de biodiversiteit
• Een oplossing voor een zuurstofloze onderlaag

De vraag naar een zoetwatervoorraad in het Zuidwesten is groter dan ooit. Lees hierover in het artikel: