Nederland moet weer water vast

gaan houden

Cobouw 13 februari 2020

 

De gevolgen van ingrepen in ons landschap zijn vaak niet of niet goed ingeschat. Ongewild brachten we de helft van ons land beneden zeeniveau, waardoor zeegaten ontstonden en verzilting aanving. Als we hier bij zeespiegelstijging nog willen blijven wonen, moeten we forse maatregelen gaan nemen. Waterveiligheid, noodberging, zoetwatervoorziening en overige belangen dienen dan wel op uitstekende wijze samen te gaan.

Klik hier voor het artikel.