Troonrede 2015:

Toch zeesluizen

in de Nieuwe Waterweg ?

De vrijwel onaantastbare positie van het Deltaprogramma maakt dat er heel wat mis gaat en plannen worden doorgedrukt . Jarenlang leek het Deltaprogramma een hindernis op de weg naar een klimaatbestendig Nederland.
Nu onderzoek naar afsluiting van de Nieuwe Waterweg in beeld komt, is er eindelijk hoop aan de horizon.

Als Adviesgroep Borm & Huijgens pleiten we sinds 2008 voor de afsluiting van de Nieuwe Waterweg als enig juiste startpunt voor de uitvoering van het Nationaal Waterplan en de oplossing voor de waterproblemen in de Zuidwestelijke Delta. Deze afsluiting verplaatst het omslagpunt rivieren en zee, gaat de verzilting tegen en laat het rivierwater weer door de delta stromen. Gerenommeerde deskundigen, verenigd rondom het Plan Spaargaren, richten zich nu eveneens op zeesluizen. De toekomst ziet er ineens heel wat rooskleuriger uit.

Op de site van Land, Water en Stedelijke Ontwikkeling heeft Hans Middendorp een uitvoerig artikel geschreven over zeesluizen in de Nieuwe Waterweg.
Volgens Middendorp zou het Deltaprogramma veel aan visionaire kracht hebben gewonnen, als de zeesluis niet was weggemoffeld in de 'adaptieve aanpak',maar concreet als stip aan de horizon was benoemd.
Dan had de Koning op Prinsjesdag misschien dit gezegd:
'Landgenoten! Met een alsmaar stijgende zeespiegel is een zeesluis in de Nieuwe Waterweg op termijn onontkoombaar voor de veiligheid van ons land en voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water. De regering heeft daarom besloten om de verschillende varianten in de komende periode van zes jaar diepgaand te onderzoeken, om tot een goed gefundeerd besluit te komen'.

De heer Middendorp is van mening dat met het oog op de toekomst van de waterhuishouding, die waterveiligheid, beschikbaarheid van zoet water en de ecologische kwaliteit van onder meer de Zuidwestelijke Delta dient te garanderen. , het van groot belang is om nu al de varianten bij een zeesluis in de Nieuwe Waterweg te onderzoeken. Zowel het plan Spaargaren als het plan Borm & Huijgens zijn varianten met als basis de zeesluizen in de Nieuwe Waterweg.

Plan Spaargaren: zeesluizen in de Nieuwe Waterweg - Bron: RTLnieuws

De Tweede Kamer heeft op 25 november in grote meerderheid ingestemd met de motie van de heer J. Geurts, Tweede Kamerlid CDA, “om de variant om sluizen aan te leggen in de Nieuwe Waterweg op korte termijn beter te onderzoeken, waarbij eventuele verlaging van de waterstanden achter de sluis en de effecten op het tegengaan van verzilting worden meegenomen, en de voor- en nadelen, ook ten aanzien van de kosten, voor te leggen aan de Tweede Kamer.”

Wellicht wordt een recent citaat van deltacommissaris Wim Kuijken nu werkelijkheid en voegt hij en zijn staf alsnog de daad bij het woord.
“We moeten flink doorwerken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, maar niet met oogkleppen op. Iedereen heeft er baat bij als het lukt de benodigde ingrepen te combineren met andere ambities: dat is vaak goedkoper, efficiënter en mooier.”

Zullen we dit toch nog gaan horen in de Troonrede van 2015 ?


Clemens de Witte - november 2014

Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer