Blijvend zoet Volkerak-Zoommeer,

een ommekeer in het waterbeleid

Waterforum 26 november 2019

Begin november 2019 besloten de ministers van Nieuwenhuizen en Schouten om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een week later, op 11 november, nam de Tweede Kamer de motie Dijkstra (VVD) aan om de zoetwatervoorziening door het Volkerak-Zoommeer voor de toekomst veilig te stellen. Een ommekeer in het waterbeleid.

Klik hier voor het artikel.

 

Waterforum 21 oktober 2019

Voorafgaand was er veel kritiek over de wijze waarop het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta de betrokken ministers een vertekend beeld gaf van de vermeende problematiek en regionale wensen. Ruim 120 organisaties en bedrijven, waaronder tientallen akkerbouwers en vele natuurliefhebbers hebben duidelijk hun voorkeur uitgesproken voor een blijvend zoet Volkerak-Zoommeer.

Onenigheid tussen boeren en Zuidwestelijk Delta

over verzilting Volkerak-Zoommeer

Klik hier voor het artikel.

 

Waterforum 10 november 2020

En zo kon het gebeuren dat een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer een motie goedkeurt om het Volkerak-Zoommeer definitief zoet te houden.

Tweede Kamer wil dat Volkerak-Zoommeer zoet

blijft

Klik hier voor het artikel.