Blijvend zoet Volkerak-Zoommeer,

een ommekeer in het waterbeleid

Waterforum 26 november 2019

Begin november 2019 besloten de ministers van Nieuwenhuizen en Schouten om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een week later, op 11 november, nam de Tweede Kamer de motie Dijkstra (VVD) aan om de zoetwatervoorziening door het Volkerak-Zoommeer voor de toekomst veilig te stellen. Een ommekeer in het waterbeleid.

Klik hier voor het artikel.